Etikettarkiv: Patent

Syntetisk biologi är ett ytterst Piratrelaterat ämne att hålla koll på

Jag har precis på TV (SVT) sett ett vetenskapsprogram, jag älskar att titta på vetenskapsprogram och dokumentärer, programmet handlade om syntetisk biologi. Man kan idag inte enbart bygga livsformer med existerande DNA, man kan idag konstruera DNA ifrån grunden. En klocka ringer då i mitt huvud att man idag kan ta patent på livet. Vi som Pirater MÅSTE hålla koll på detta och väcka debatter inte enbart om övervakning och storebrorsamhället. Syntetisk biologi genom patent kan användas borde till mycket bra, men den är LIVSFARLIG om den används fel. Man kan tillverka mikrober och fanskap som kan döda oss eller orsaka mycket lidande.

Vi som Pirater välkomnar ny kunskap, men vi har också ett stort ansvar i världen att diskutera just, patent och denna vrickade lagstiftning då den börjar tillämpas på liv. Vi som Pirater bör hålla koll på alla dessa former av forskning också, allt ifrån GMO till Syntetisk biologi. Vi skall inte vara naiva och  blåögda att bara tycka att allt är coolt utan vi måste se till riskerna då människan börjar leka Gud.

Flattr this!

Varför ge upp att bekämpa privata monopol och bli av med patentsystemet?

Piratpartiet skriver idag i sitt principprogram att man vill bekämpa privata monopol, vissa vill stryka detta helt ur principprogrammet vilket är obegripligt. Eller göra formuleringen mer luddig. Att man inte inser att kampen mot storebror och kampen för att reformera eller ta bort patentlagstiftningen helt har sitt fundament i att lyckas bekämpa privata monopol är förvånande.

Rick Falkvinge (vår partiledare för dem som missat detta) skrev på sin engelska blogg om hur federal reserve hade genom fractional reseve banking systemet lyckats att förstöra världsekonomin. Federal Reseve Bank i USA är inte en statligt ägd bank, det är den största mest mäktiga exemplet på hur ett privat monopol/oligopol har större makt i världen än USA’s president.

Livsnerven i det kapitalistiska samhället med det monetära systemet är pengar, den som har mycket pengar (företag, ibland privata monopol/oligopol) eller de institutioner som styr över pengarna, bankerna, har med andra ord större kontroll än vad vi vill tro. Andra stora intressen som idag styr världen mot storebror för att man har vinstintressen av detta. Andra har stora intressen av att behålla patentsystemet, av samma intressen, med andra ord att det ger dem makt och inflytande.

Därför är just bekämpandet av privata monopol/oligopol central för att kunna bekämpa storebror och att kunna reformera eller ta bort patentlagstiftningen av stor vikt. Genom att bekämpa detta så kommer mycket av den korruption som idag finns inbyggt i samhället (både inom företagsvärlden, bankerna och den politiska sfären) att bli synlig och då kommer en stor reformering i världen att äga rum. Att inte bekämpa privata monopol/oligopol och tro att man kan bekämpa storebror och reformera eller bli av med patentlagstiftningen är som att tro att man blir av med utspilld mjölk på en matta genom att bara torka lätt på ytan, visst det ser ut som om det är borta eller reformerat. Men efter ett tag börjar mjölken i mattan lukta väldigt illa och fläcken märks hela tiden latent genom att det stinker.  Där har Piratpartiet en stor uppgift som vi verkligen bör ta på allvar, grunden för att bekämpa storebror är att och bli av med eller överhuvudtaget reformera patentlagstiftningen är att bekämpa den korruption som ger upphov till detta. Vi måste stå upp för att bekämpa privata monopol/oligopol.

Flattr this!