Fascism -checklista

Fascism -checklista
Den här sidan har jag lagt upp som snabbreferens till olika blogginlägg. Trenderna pågår inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Ett litet förtydligande: Jag är emot fascism. Därför är jag piratpartist. Och bl.a. därför skriver jag på den här bloggen. Texten är hämtad från nätet och kommer ursprungligen ur Dr. Lawrence Britt’s artikel i Free Inquiry, Fascism anyone?”

14 karaktärsdrag som definierar Fascism
Av Dr. Lawrence Britt, Source Free Inquiry.co, 5-28-3
Översättning: Oliktankare

Dr. Lawrence Britt har undersökt fascistregimerna under Hitler (Tyskland), Mussolini (Italien), Franco (Spanien), Suharto (Indonesien) och flera Latinamerikanska regimer. Britt fann 14 definierande karaktärsdrag som var gemensamma för dem alla:

Kraftfull och pågående nationalism
Fascistregimer tenderar att konstant använda sig av patriotiska motton, slogans, symboler, sånger och liknande.

Mänskliga rättigheter ringaktas eller föraktas
Därför att fruktan för fienden och behovet av säkerhet är folket i fascistregimer förföljda och mänskliga rättigheter kan ignoreras i speciella fall på grund av ”behov”. Folket tenderar att titta åt andra hållet eller till och med samtycka till tortyr, avrättning utan rättegång, lönnmord, långa fängelsestraff, osv.

Fiender eller syndabockar utpekas och blir till ett enande skäl
Folket blir samlade till en enande patriotiskt vanvett över behovet att eliminera det uppfattade gemensamma hotet eller fienden: ras-, etnisk- eller religiösa minoriteter; liberaler, kommunister, socialister, terrorister, etc.

Militär överlägsenhet, militär iver
Även när det finns omfattande problem inrikes, får militären oproportionerligt stora (ekonomiska) medel från staten och den inhemska agendan negligeras. Soldater och militärtjänsten förhärligas.

Sexism frodas
Regeringarna i fascistiska nationer tenderar att vara nästan uteslutande dominerade av män. Under fascistregimer blir traditionella könsroller mer rigida. Skilsmässor, aborter och homosexualitet blir förtryckt och staten blir representerad som den avgörande/definitiva väktaren för familjen.

Kontrollerat massmedia
Ibland är media direkt kontrollerad av regeringen men i andra fall är media indirekt kontrollerat av regeringens regelverk, eller av sympatiska mediatalesmän och chefer. Censur, speciellt under krigstid är väldigt vanligt.

Besatthet av nationell säkerhet
Fruktan används av regeringen som ett verktyg för att motivera massorna.

Religion och styrande elit är sammanflätad
Regeringar i fascistregimer tenderar till att använda den mest förekommande religionen i nationen som ett verktyg för att manipulera offentlighetens åsikter. Religiös retorik och terminologi är vanligt från regeringens ledare, till och med när grundsatsen (i läran) är diametralt motsatt regeringens policies eller handlingar.

Bolagens makt är beskyddad
Industri- och affärs-aristokratin i en fascistisk nation är ofta desamma som satte regeringens ledare till makten, vilket skapar ett ömsesidigt och fördelaktigt affärs/regerings-förhållande och maktelit.

Arbetarrörelser undertrycks
Därför att den organisatoriska förmågan hos arbetare är det enda riktiga hotet mot en fascistisk regering. Fackföreningar blir eliminerade helt eller blir allvarligt undertryckta.

Intellektuella och konst ringaktas
Fascistnationer tenderar till att främja och stödja öppen fientlighet mot högre utbildningar och den akademiska världen. Det är inte ovanligt att professorer och andra akademiker blir censurerade eller till och med arresterade. Utrycksfrihet inom konst och brev blir öppet attackerat.

Besatthet av brott och straff
Under fascistregimer ges polisen nästan obegränsat med makt för att upprätthålla lagarna. Folket är ofta villiga att ha överseende med polisbrutalitet och till och med ge upp sina rättigheter i patriotismens namn. Det finns ofta en nationell polismyndighet med i princip obegränsade befogenheter i fascistnationer.

Korruption och svågerpolitik frodas
Fascistregimer styrs nästan alltid av grupper av vänner och kompanjoner vilka tillsätter varandra till regeringspositioner och använder regeringens makt och auktoritet till att beskydda sina vänner från ansvarskyldighet. Det är inte ovanligt i fascistregimer att nationella resurser blir beviljade, eller till och med stulna av ledarna i regeringen.

Falska/olagliga val
Ibland är valen i fascistregimer en fullständig bluff. Andra gånger är valen manipulerade genom smutskastningskampanjer mot, eller till och med lönnmord av ledare i opposition, användandet av lagar för att kontrollera röstantalet eller politiska distriktsgränser, och manipulation av media. Fascistnationer använder också typiskt sina domstolar för att manipulera eller kontrollera valen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *