Kategoriarkiv: Personligt

Nästan ett år sedan jag bloggade, och här kommer massor av tankar och funderingar

Håller storebror på att vinna? Debatten om övervakningssamhället har ebbat ut och FRA (hashtag #fra på Twitter) har förmodligen redan nu kopplat in kablarna och lyssnar på våra mobilsamtal och telefonsmatal och läser vad vi skriver i mail och SMS, att man bara skall kolla vilka vi mailar till och inte vad vi skriver, eller vad som står i SMS’en litar jag inte på ett enda dugg. Man sparar vårt surfande förmodligen för glatta livet. Datalagringsdirektivet (hashstag #dld på Twitter) ligger och vilar, men snart skall björnen väckas återigen i riksdagen och då kommer förmodligen skiten röstas igenom om inte vi kan kraftsamla återigen innan det är försent. Dock kan det bli svårare för övervakningsivrarna har fått en stockholmsbombaren till sitt trumfkort och fler pedofilskandaler att hålla fram och den som gud nåde vågar ifrågasätta storebror är ett hot mot rikets säkerhet och barnens fiende nummer ett.

Fildelningslagarna skördar nu sina första ickekommersiella offer, och ungdomsoffer, även om man ljög om att dessa lagar inte skulle ”jaga en hel ungdomsgeneration” , ja jag säger ljög för man ljög hela tiden. Man visste om detta och detta var meningen. Folk som inte förstod detta, ja det kan vara hårt, men jag mer eller mindre idiotförklarar dessa. Det har jag gjort hela tiden, det drabbar inte mig säger de, jo det kommer det att göra har jag sagt.

Piratpartiet och breddning

Det har varit en stor debatt om huruvida vi skall bredda oss eller inte, breddning anser jag att detta kan handla om att tydliggöra vad en politik som vill verka för fri kunskap, fri kultur och ett stopp för storebror, vad detta får för konsekvenser för de andra områdena. Folk i gemen på valdagen drabbas av en ormtjusares flöjt och likt ormen dansar man efter pipan som förföriskt leder in i ”skola, vård och omsorgs debatten”, sedan är det ideologier som krigar mot varandra likt schackpjäser på ett schackbräde. Frågan är inte vilken vill vi ha vid makten, utan frågan är vilka vill vi ha vid makten som skadar oss minst, eller ställer till med minst skit och jäkelskap? Om partiet skall ha en chans måste vi kunna säga ifrån i dessa frågor så vi märks. Där vi kan profilera oss mest är skolpolitiken. Där vi kan också profilera oss mycket är energipolitik och miljöpolitik. Inom vård och omsorgsdebatten kan vi försöka få in patentfrågorna och ifrågasätta de stora privata monopolens inverkan på vården genom läkemedelsindustrin. Frågan är vilka nationalekonomiska konsekvenser dessa har.

Privata monopol/oligopol

Detta är en het potatis, men det handlar i grund och botten om folks frihet. Vi inom Piratpartiet måste våga ifrågasätta privata monopol/oligopol mer, Rick Falkvinge har gjort reklam för Bitcoin i ”finanskrisens tidevarv”, detta är bra anser jag. Bankerna som är en kartell/privat monopol/privat oligopol styrd av privata banker genom Internationella Valuta Fonden och Världsbanken och Federal Reserve i USA, i denna kartell ingår också Sveriges Riksbank och alla våra banker, dessa bankers makt över folks liv måste utmanas. Ju mer Rick gör reklam för Bitcoin och andra helt oberoende valutor och handelsvägar och möjligheter till handel som inte kan spåras och synas av denna kartell desto bättre. Go for it Rick! Dessutom gick Bitcoin bra under denna såkallade ”kris”, en kris skapad av ja detta kan vara skarpa ord, neurotiska galningar och psykopater med hjälp av datorsystem som kan balla ur vilken sekund som helst och på detta upprätthålls hela jordens ekonomi och folks såkallade frihet. Är detta sunt? Jag får en bild framför mig av händer som är ihoptvingande av kedjor där man inbillar sig att man är fri, man försöker ignorera kedjorna.

Give me control of a nation’s money supply, and I care not who makes its laws.
Mayer Amschel Rothschild

Detsamma gäller GMO (Genmanipulerad Mat) frågan, visst Piratpartiet skall vara ett framtidsparti, men det är ägandefrågan och hur privata monopol/oligopol (Monasanto är en sådan) kan med maktmissbruk och korruption göra ett helt övertagande av alla jordbruksprodukter över hela jorden. Vissa dokumentärer som visats bland annat på SVT, visar ju att man ibland mer eller mindre har ambitionen att slå ut alla naturliga grödor för att ersätta dem med sina egna genmanipulerade grödor som skall tvinga bönder till att använda deras bekämpningsmedel. Man vill äga hela jordens grödor och styra dem. Återigen ett område vi måste bevaka och om vi ser dessa signaler måste de bekämpas. En jord där ett fåtal internationella företag, äger hela jordens grödor och har makt över dem är en förslavad jord. Åter igen bilden av händer som är ihoptvingande av kedjor där man inbillar sig att man är fri, man försöker ignorera kedjorna.

Statliga monopol då?

Jo dessa är också dåliga till viss gräns, det enda som är det positiva med dem är att man kan påverka dem genom valsedeln. Dessutom mår vissa funktioner ibland bra av detta, såsom vägar, tåg och skolor och vård, en före detta arbetskollega till mig som jag vet röstade borgerligt sade även han att vissa samhällsstrukturer skall vara i samhällets regi.

Demokratin behöver en revival/pånyttfödelse

Genom lobbyorganisationer och så påverkas idag anser jag riksdagen och regeringen och EU och världens beslutsfattare för mycket, vi inom Piratpartiet verkar ju för ett samhälle med trasperens och insyn. Relationen mellan beslutsfattare och företag och andra ekonomiska aktörer är ju som mest påtaglig i USA, senaten och kongressen och Presidenten med hans eller hennes administration är ju mer eller mindre företagens och bankernas verktyg för att verkställa politiken som är företagens politik som verkställs genom företagen. I Sverige och EU är relationen inte lika påtaglig, men genom öppna och slutna forum påverkas också våra makthavare och det är framförallt agendan som sätts på de slutna mötena som är intressant. Hur ”Economic Hitmens” påverkar politiker finns det en berättelser http://www.johnperkins.org/. Detta måste få ett stop eller begränsas denna verksamhet, beslutsfattare måste i sig bli fria ifrån kedjorna ifrån företagens och bankerna förmåga att genom ekonomin styra beslut. Annars kommer förändringar till mänsklighetens långsiktiga väl och ve vara svåra att genomföra, företagen och bankerna som idag är så mäktiga kommer knappast ge upp sin makt frivilligt. Genom detta kommer man också hindra det transparenta och öppna samhället.

I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. We are no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.
Woodrow Wilson

Jag vet att jag kan orsaka mycket debatt, men det är dags att ta bladet ifrån munnen och säga min version av vad jag anser är rätt. Piratpartiet måste bli ett folkets frihetsparti, ideologierna som används som ammunition i debatterna måste tillhöra det förgångna, jag skiter i konservatism, socialism, liberalism, kommunism. Dessa är skapade som verktyg för att folk skall bråka med varandra och inte se vad som långsiktigt krävs för att vi skall överleva tillsammans och bygga en jord där vi är fria och lever i välstånd, överflöd och i harmoni med naturen och ett hållbart samhälle. Detta är möjligt!

Flattr this!

Ett försök att påverka datorkompetensen bland lärare

Jag jobbar som IT-tekniker inom Kristianstads Kommun. På jobbet så tog lärarna och personalen emot ett mail ifrån en Anna Öberg som studerade pedagogik och digital media på Mediainstitutet. Hon skulle undersöka IT-kompetensen bland alla gymnasielärare i landet, speciellt som man just nu bedriver ett projekt som kallas för PIM ( Praktisk IT- och Mediekompetens). Jag som engagerad i piratfrågor kunde inte låta bli att genom hennes research försöka påverka Skolverket. Hon skrev även i mailet att hon skulle

”visa det för de universitet i Sverige som erbjuder lärarutbildningen. Jag hoppas att jag därefter kan ge konkreta förslag för anpassning av kurser som riktar sig mot utveckling av digital kompetens hos lärare.”

Jag ringde upp henne och hade en liten trevlig pratstund, där jag bland annat ansåg att datorkunskapsämnet idag borde kallas för ”indoktrinera-eleverna-till att-använda-Microsofts-produkter-kunskap”. Hon förstod vad jag menade med detta och lyssnade och tyckte min åsikt var bra att man borde ifrån Skolverkets håll påverka skolorna till att använda Openoffice eller andra gratis officeprogram som eleverna hemma oavsett operativsystem kan använda och man behöver inte betala ett öre.

Vidare diskuterade vi också om att man i datorkunskapsämnet borde ha datorhistoria samt Internet och informationssökning och förståelse av Internet mer på schemat. Likaså lyfte jag fram att alla lärare som kommer ut idag borde och ha grundläggande kunskaper i hur en dator är uppbyggd och grundläggande kunskap i hur den fungerar.

Jag har i allafall försökt påverka på detta sätt att utforma en vettigare IT-kunskaps nivå i Sverige.

Flattr this!

Jiddu Krishnamurti

Detta är inget politiskt, jo till viss del, men jag tilltalas av denna mannens tankar och funderingar, ville bara dela med mig av detta.

Ifrån Wikipedia……

Jiddu Krishnamurti, född 12 maj 1895 i Madanapalle, Andhra Pradesh, Indien, död 18 februari 1986 i Ojai, Kalifornien var en indisk filosof. Teosoferna i Adyar tog hand om honom som pojke. År 1910 förklarades han av ledaren Annie Besant vara den nya Messias, det vill säga Maitreya, och man bildade en kult kring honom med namnet Order of the Star in the East. När Krishnamurti år 1929 avsade sig sin roll som den nye Messias försvann också kulten.

Krishnamurti pläderade därefter för att var och en måste finna sin egen väg. Han blev därefter en odogmatisk religiös mystiker, i det att han förnekade allt värde av gamla begrepp och uppmuntrade folk att inte tro på någon auktoritet, inkluderande honom själv. I stillhet borde de själva se och lyssna i absolut frihet och klarhet och bli vissa om tankens och varats natur i nuet. Anhängare fanns och finns över hela världen. Krishnamurtis filosofi har han själv uttryckt som: ”Jag vill göra människan ovillkorligen fri”.

Krishnamurti menade att det inte finns någon bestämd väg eller metod som kan tillämpas för att finna sanningen om tillvaron och oss själva: ”Sanningen är ett rike utan vägar” (Truth is a pathless land). Han tillfogar att ”Ingen organisation äger sanningen”. Han strävade fram till sin död för sin gärning och reste runt i världen för att förklara sin syn på människan och tillvaron inför stora åhörarskaror. Vid dessa möten talade han om vikten av att se ögonblicket som det är utan att referera till det förflutna.

Böcker på svenska [redigera]

Tankar om livet (Commentaries on Living)

Att vara fri (Freedom From the Known)

Meditationer (Meditations)

Krishnamurtis liv och död (Life and Death of Krishnamurti)

Jaget och tiden (The Ending of Time)

—————————————————————

—————————————————————–

—————————————————————–

——————————————————————

——————————————————————-

” The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions.

And considering what the world is now with all their misery conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was: is still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines.”

” What we are trying to, in all these discussions and talks here, is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, no the world does not explain it, but to understand it, to go into it, to examine it, give your heart and your mind and everything that you have to find out a way of living differently.

But that depends on you and not somebody else, because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru there is no master no saviour. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader.

You are everything.

And to understand, is to transform what is.”

Flattr this!

”Papieren bitte”-samhället kryper närmare i Skåne

Som piratpartist har jag reagerat på två händelser nyligen som visar hur ”papieren-bitte”-attityden kryper närmare i Skåne och i Kristianstad.

Först att Skånetrafiken, slänger av en 12-årig flicka som inte kan identifiera sig, jag bara säger kort och gott. Skämmes ta mig fan Skånetrafiken!

Det andra är att das Volkpartei (Folkpartiet Liberalerna) vill inför kameraövervakning i Kristianstad. En debattartikel är på gång och skall publiceras nästa vecka, jag är riktigt irriterad!

Flattr this!

The Government still gets in

Jag vill bara anknyta till det som bloggen Scaber Nestor tar upp idag i sitt briljanta inlägg om Mittenjägare och Auktoritär Socialism/Konservatism + Grundlagsutredningens vilja att utplåna Sverige som Nationalstat.

Först vill jag visa på en bild som just kanske stödjer att man vill bryta upp nationalstaten Sverige, det finns en bild som florerar som jag hittade på http://www.wiseupjournal.com/?p=446 man vill tydligen dela in EU i regioner och på det sättet få oss mer ”europeiska”.

Jag kan inte mer än att hålla med idag KVITTAR det vad du röstar på alla är lika och alla lyder mer eller mindre under andra intressen såsom den monetära ekonomins (med dess påtryckningsmedel). I boken Confessions of an Economic Hit Man av John Perkins beskriver han hur USA använde CIA och andra halv eller helmilitära grupper samt ekonomiska tvångsmedel och att skuldsätta länder som utpressningsmedel för att utöva sin politik. Skulle Sverige inte vara utsatt för samma sak? Den som inte tror detta måste vara blåögd och naiv. Dessutom så misstänks ju vår nuvarande utrikesminister Carl Bildt‘s bolag Lundin Oil för att i samma anda begått brott mot mänskligheten i Afrika så självklart är Sverige insyltat i samma vidriga spel som beskrivs av John Perkins.

Nedan följer några klipp ifrån en intervju med John Perkins

Så mitt i detta måste man då fråga sig, skall man rösta på alla de andra partierna som fortfarande vill hålla kvar vid de maktstrukturer som idag tycks vilja behålla ”status quo” för man är hungrig efter makt. Att ha makten innebär en försörjning och att inte göra som man blir tillsagd innebär att mista jobbet (partipiskor, att lyda företag/banker).

I Sverige har vi i vår så kallade demokrati ett system som effektivt just bibehåller status quo, skattebetalarna betalar via skattsedeln det effektiva upprätthållandet av att se till att spelet hela tiden skall handla om samma sak, de som vill in och förändra har det mycket svårt och måste betala allt själva och se till att lyckas charma media och intressenter. I Piratpartiets fall så är detta naturligtvis ganska svårt för vi vill ju förändra upphovsrätten, vilket större delar mediaindustrin såsom TV och tidningar naturligtvis INTE vill. Så varför skulle de ge oss uppmärksamhet?

Via följande Flickrstream hittar jag denna bilden

Så vem tror i ärlighetens namn att bara för att man röstar rödgrönt eller alliansen att något kommer att förändras? Politikerna står under den monetära ekonomins ”våld” och dess förutsättningar vad som kan göras styrs av denna.

Give me the right to issue and control a nation’s money and I care not who governs the country.” Meyer Amschal Rothschild, International banker

Those that create and issue the money and credit, direct the policies of government and hold in their hands the destiny of the people.” Richard McKenna, former president of the Midlands Bank of England

Men det tycks som om tjatet om föräldraansvar, höger eller vänster, där vissa är segervissa redan, vissa stöttar redan varandra över blockgränserna. Samt lite prat om växthusgaser. Det tycks om detta skall vara valet, inte frågan om att det demokratiska samhället nedmonteras och kontrollsamhället kommer, yttrandefriheten, åsiktsfriheten, källskydd etc etc försvinner mer och mer.

Men vill man börja förändra världen så är en röst Piratpartiet en bra början, ett parti som i dagsläget till skillnad ifrån de andra vågar ta känsliga debatter och vågar står upp emot mäktiga intressen i världen som med alla medel försöker motverka storebror och korrupta strukturer samt en utökad polisstat.


Flattr this!

Piratpartiet det är vi alla och vi behövs mer än någonsin!

Inspirerad av opassande.se så vill jag fortsätta på samma spår. Jag instämmer i det opassande.se  skriver att bilden är av Rick som vissa anser, jag har till och med hört kommentarer ifrån lokala pirater i Kristianstad att man är tveksam till Rick. Men Rick gör också bra saker, det skall kommas ihåg. Det finns ett ställe i biblen som handlar om ett äktenskapssynderska (där männen aldrig kunde göra fel, även om mannen kanske förförde denna kvinnan även om han var gift, så gjorde han aldrig fel) men hur som helst. Mobben vill testa Jesus om han kan stå upp för deras ”lag” och vill säga om det är rätt att stena ihjäl kvinnan. Jesus ritar i sanden ett tag och man märker mobbens irritation, sedan säger Jesus. ”Den som är HELT OCH HÅLLET fri ifrån synd, skall kasta den första stenen”, alla inser att ingen är helt fri ifrån synd och ingen kastar och går därifrån. Jesus säger sedan till kvinnan, ”inte heller dömer jag dig, gå och synda ej mer”.

Så kan vi döma Rick? Kan vi döma oss själva för bristande engagemang då sjökorten lades fram? Nu är chansen att rätta till sjökorten och göra din röst hörd här återigen, engagera dig, speak out, ta din tid!, Jag tror att ödmjukhet är nyckelordet här och inte de hårda orden. Ingen är felfri, jag är också ej felfri. Men samtidigt är Rick vårt ansikte utåt primärt, och därför måste det han säger vara mycket förankrat i organisationen.

Piratpartiet står för yttrandefrihet och informationsfrihet, men frågan är om vi skall dra det till sin yttersta spets. Såsom jag skrev i ett tidigare blogginlägg, jag anser att Hentai och Manga är seriekultur ifrån Japan/Asien och att förbjuda detta är sjukt, att dessutom förbjuda tonårspar att sexuellt experimentera med att ta bilder på sig själva mer eller mindre naket, är också fel anser jag. Lagen som är skriven kan fås till att förbjuda detta, detta är beroende på hur man tolkar lagen. Men idag råder ett allmänt klimat av att det är bättre att fälla än att fria. Regelbundna övergrepp däremot där man kan utom all tvivel konstatera och bevisa att barn och tonåringar har drabbats av våldtäkt skall däremot behandlas med den hårdhet detta förtjänar, alla former av spridning och innehav av detta material skall förbjudas. Men hur man ser till att detta sker på ett medborgarrättssäkert sätt och där den personliga integriteten respekteras är mycket svårt. Det är där vi som pirater måste komma med lösningar.

Därav är lagarna ännu mera viktigare att man verkligen tänker igenom noggrant och inte drabbas av kortsiktigt moralpanik och allmän ”let’s go and get them”-hets då man stiftar dem. Många lagar idag även om det är regerings och tjänstemän och jurister som stått bakom, är risk för att dessa stiftas med en känsla av överlevnadsmekanismer i rädsla, eller ”vi måste stoppa denna utvecklingen och moraliska förfallet hos våra ungdomar” känslan.

Såsom Fredrik Strage skriver ”Men att tanklöst montera ner friheter som det tagit oss sekler att förvärva, att kriminalisera konst på ett sätt som för tankarna till fascistiska regimer, är den sämsta tänkbara present vi kan ge kommande generationer.”

Piratpartiet är unikt, vi behövs för framtiden, en del sjuka övervakningslagar lurar efter valet (och man pratar inte om dessa såsom Datalagringsdirektivet och IPRED2 och ACTA) dessutom så har man passande lagt Pirate Bay rättegången i Hovrätten efter valet. Jag personligen anar också att fler sjuka lagar är på gång, jag själv TROR att vi kommer se mer ett ”papiren-bitte”-samhälle, kanske ett ID-kort för hela Europa ersätter alla körkort och bank och postidkort och skall bäras av alla med sig hela tiden. Kanske dessa förses med RFID? Kanske alla vanliga brev kommer att registreras och alla paket. Dessutom visar Alliansen och det Rödgröna blocket på tendenser att man vill tillåta övervakningen. Nu till och med senast anande man såsom jag hela tiden befarat att ”nu river vi upp FRA-lagen”-andan i rödgröna blocket tycks vackla. Alliansen vill ju övervaka som aldrig förr.

Det som vi råkat ut för nu var kanske vårt elddop inom partiet, vi har varit tvungna till att reflektera en hel del. Men oavsett vad så behövs vi, de andra partierna inklusive Sverigedemokraterna kommer att verka för storebror.

Piratpartiet, vi alla behövs!

Flattr this!