Författararkiv: admin

Att lita på tekniken

Jag som jobbar som IT-tekniker ser problem med teknik och inte bara lösningar, ännu värre blir det om tekniken falierar under kritiska processer och tidsintervall. Piratpartiet har en såda period nu, vi har medlemsmöte på nätet. Mitt under detta, utan att meddela vår driftsansvarige, Rickard ”Richie” Olsson, går en kille in och bryter så att Pirateweb (vårt medlemssytem) och forumet (basalt för mötet) och vår hemsida går ner. Vi hade en liten hätsk diskussion via Skype vill jag lova, men snabbt kom vi fram till hhur det skall göras i forsättningen.

Flattr this!

Plattform för eventuellt val i Kristianstads kommun för Piratpartiet

Grunden för vårt partiprogram i Kristianstads kommun bör vara det vi kom fram till på Parley http://parley.piratpartiet.se/ , detta kommer ut de närmaste tiden,  anser jag, Men något som också är intressant att pröva är att medlemmarna i Piratpartiet i Kristianstad kan via Internomröstningar styra hur partiet skall rösta i kommunfullmäktige. Detta kommer att locka medlemmar till partiet och engagera invånarna. I och med att vi eventuellt planerar att ställa upp i kommunvalet så måste vi för att kunna få lokala bidrag om vi kommer in, bilda en styrelse, Piratpartiet i Kristianstad.

 Kritiker till denna modell som kanske blir rädda för att Sverigedemokraterna eller andra nationalistiska partier kommer att kapa Piratpartiet i Kristianstad i och med att medlemmarna kommer att styra hur omröstningarna skall ske i kommunfullmäktige kan vara lugna. Styrelsen i Piratpartiet i Kristianstad, kommer att ha ett veto, om omröstningsresultatet strider mot Piratpartiets stadgar och principprogram samt vårt lokala program. Enligt http://www.piratpartiet.se/stadgar

§ 5 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Organisationen ska vara –
Principorienterad: partiets styrelse skall verka för de syften vilka partiet fått mandat
från sina medborgare att representera. Ett partiprogram uppfyller ej de behov rörelsens
mångfald av intressen kräver, alltså brukar partiet ett principprogram istället.
Jämställd: genom att inte på bas av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning
diskriminera människans rätt till delaktighet.

Samt http://www.piratpartiet.se/principer

 Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.

 Således kommer inte och skall inte Piratpartiet i Kristianstad verka för en smygnationalistisk politik i ett eventuellt deltagande i kommunalvalet i Kristianstad.

Målet med att ställa upp i valet skall vara att vitalisera det demokratiska läget i Kristianstads kommun och stärka invånarnas inflytande i kommunen.

Flattr this!

Intryck ifrån Parley

Sitter nu på måndagen och samlar mina tankar om och vad som hänt på Parley. Det har varit underbart att träffa andra Pirater ifrån Piratpartiet i  Södra och Östra distriket. Ett stort tack för många trevliga och kreativa samtal som jag haft med er.
Jan-Olov ifrån Kalmar valkrets utmande oss på medlemsökning i kommunerna och valkretsarna och den utmaningen togs emot med spontana glädjerop. Kommundiskussionerna resulterade naturligtvis i många diskussioner om vad Piratideologin egentligen är, vilket alltid är konstruktivt.

 På söndagen uppstod en spontan ickeplanerad panle diskussion apropå riksdagsvalet och hur våra vallistor skall plockas fram, man kommer köra en avancerad komplex matematisk algoritm sotm ingen förstår sig på. Dessutom skall man kvotera efter kön, vilket väcker många frågetecken bland medlemmarna. Man vill undvika en debatt hävdar man, och frågan är om den debatten man vill undvika inte skulle vara konstruktiv.

Något som styrelsen, om de verkligen är en lyssnande styrelse, borde ta fasta på är att inte alltid bara för att man har mandat att fatta beslut  skall göra det utan att rådfråga medlemmarna. Vissa i styrelsen vill rådfråga medlemmarna medan vissa andra tycks inte inse att mandatet att enskilt fatta beslut inte alltid bör utnyttjas. Annars sker en risk av ”vi-och-dem” känsla eller att en ”pyramid-of-knowledge” känsla infinner sig. Men om styrelsen är en lyssnade styresle bör de visa detta tydligare.

Flattr this!