månadsarkiv: juli 2014

Vad är det som pågår?

Jag skall formulera mig mycket kort.

Att ha haft en EU-valrörelse precis där de som satt i EU-parlamentet inte tycks ha varit överens med partiledningen och man inte var fullständigt eniga om mål och hur man skulle nå dit och var överens om dessa detaljer är förvånansvärt.

Då undrar jag kort hur detta kunde ske? Hur funkar kommunikationen inom partiet? Jag undrar hur man jobbar strategiskt?

Flattr this!