månadsarkiv: september 2011

Nästan ett år sedan jag bloggade, och här kommer massor av tankar och funderingar

Håller storebror på att vinna? Debatten om övervakningssamhället har ebbat ut och FRA (hashtag #fra på Twitter) har förmodligen redan nu kopplat in kablarna och lyssnar på våra mobilsamtal och telefonsmatal och läser vad vi skriver i mail och SMS, att man bara skall kolla vilka vi mailar till och inte vad vi skriver, eller vad som står i SMS’en litar jag inte på ett enda dugg. Man sparar vårt surfande förmodligen för glatta livet. Datalagringsdirektivet (hashstag #dld på Twitter) ligger och vilar, men snart skall björnen väckas återigen i riksdagen och då kommer förmodligen skiten röstas igenom om inte vi kan kraftsamla återigen innan det är försent. Dock kan det bli svårare för övervakningsivrarna har fått en stockholmsbombaren till sitt trumfkort och fler pedofilskandaler att hålla fram och den som gud nåde vågar ifrågasätta storebror är ett hot mot rikets säkerhet och barnens fiende nummer ett.

Fildelningslagarna skördar nu sina första ickekommersiella offer, och ungdomsoffer, även om man ljög om att dessa lagar inte skulle ”jaga en hel ungdomsgeneration” , ja jag säger ljög för man ljög hela tiden. Man visste om detta och detta var meningen. Folk som inte förstod detta, ja det kan vara hårt, men jag mer eller mindre idiotförklarar dessa. Det har jag gjort hela tiden, det drabbar inte mig säger de, jo det kommer det att göra har jag sagt.

Piratpartiet och breddning

Det har varit en stor debatt om huruvida vi skall bredda oss eller inte, breddning anser jag att detta kan handla om att tydliggöra vad en politik som vill verka för fri kunskap, fri kultur och ett stopp för storebror, vad detta får för konsekvenser för de andra områdena. Folk i gemen på valdagen drabbas av en ormtjusares flöjt och likt ormen dansar man efter pipan som förföriskt leder in i ”skola, vård och omsorgs debatten”, sedan är det ideologier som krigar mot varandra likt schackpjäser på ett schackbräde. Frågan är inte vilken vill vi ha vid makten, utan frågan är vilka vill vi ha vid makten som skadar oss minst, eller ställer till med minst skit och jäkelskap? Om partiet skall ha en chans måste vi kunna säga ifrån i dessa frågor så vi märks. Där vi kan profilera oss mest är skolpolitiken. Där vi kan också profilera oss mycket är energipolitik och miljöpolitik. Inom vård och omsorgsdebatten kan vi försöka få in patentfrågorna och ifrågasätta de stora privata monopolens inverkan på vården genom läkemedelsindustrin. Frågan är vilka nationalekonomiska konsekvenser dessa har.

Privata monopol/oligopol

Detta är en het potatis, men det handlar i grund och botten om folks frihet. Vi inom Piratpartiet måste våga ifrågasätta privata monopol/oligopol mer, Rick Falkvinge har gjort reklam för Bitcoin i ”finanskrisens tidevarv”, detta är bra anser jag. Bankerna som är en kartell/privat monopol/privat oligopol styrd av privata banker genom Internationella Valuta Fonden och Världsbanken och Federal Reserve i USA, i denna kartell ingår också Sveriges Riksbank och alla våra banker, dessa bankers makt över folks liv måste utmanas. Ju mer Rick gör reklam för Bitcoin och andra helt oberoende valutor och handelsvägar och möjligheter till handel som inte kan spåras och synas av denna kartell desto bättre. Go for it Rick! Dessutom gick Bitcoin bra under denna såkallade ”kris”, en kris skapad av ja detta kan vara skarpa ord, neurotiska galningar och psykopater med hjälp av datorsystem som kan balla ur vilken sekund som helst och på detta upprätthålls hela jordens ekonomi och folks såkallade frihet. Är detta sunt? Jag får en bild framför mig av händer som är ihoptvingande av kedjor där man inbillar sig att man är fri, man försöker ignorera kedjorna.

Give me control of a nation’s money supply, and I care not who makes its laws.
Mayer Amschel Rothschild

Detsamma gäller GMO (Genmanipulerad Mat) frågan, visst Piratpartiet skall vara ett framtidsparti, men det är ägandefrågan och hur privata monopol/oligopol (Monasanto är en sådan) kan med maktmissbruk och korruption göra ett helt övertagande av alla jordbruksprodukter över hela jorden. Vissa dokumentärer som visats bland annat på SVT, visar ju att man ibland mer eller mindre har ambitionen att slå ut alla naturliga grödor för att ersätta dem med sina egna genmanipulerade grödor som skall tvinga bönder till att använda deras bekämpningsmedel. Man vill äga hela jordens grödor och styra dem. Återigen ett område vi måste bevaka och om vi ser dessa signaler måste de bekämpas. En jord där ett fåtal internationella företag, äger hela jordens grödor och har makt över dem är en förslavad jord. Åter igen bilden av händer som är ihoptvingande av kedjor där man inbillar sig att man är fri, man försöker ignorera kedjorna.

Statliga monopol då?

Jo dessa är också dåliga till viss gräns, det enda som är det positiva med dem är att man kan påverka dem genom valsedeln. Dessutom mår vissa funktioner ibland bra av detta, såsom vägar, tåg och skolor och vård, en före detta arbetskollega till mig som jag vet röstade borgerligt sade även han att vissa samhällsstrukturer skall vara i samhällets regi.

Demokratin behöver en revival/pånyttfödelse

Genom lobbyorganisationer och så påverkas idag anser jag riksdagen och regeringen och EU och världens beslutsfattare för mycket, vi inom Piratpartiet verkar ju för ett samhälle med trasperens och insyn. Relationen mellan beslutsfattare och företag och andra ekonomiska aktörer är ju som mest påtaglig i USA, senaten och kongressen och Presidenten med hans eller hennes administration är ju mer eller mindre företagens och bankernas verktyg för att verkställa politiken som är företagens politik som verkställs genom företagen. I Sverige och EU är relationen inte lika påtaglig, men genom öppna och slutna forum påverkas också våra makthavare och det är framförallt agendan som sätts på de slutna mötena som är intressant. Hur ”Economic Hitmens” påverkar politiker finns det en berättelser http://www.johnperkins.org/. Detta måste få ett stop eller begränsas denna verksamhet, beslutsfattare måste i sig bli fria ifrån kedjorna ifrån företagens och bankerna förmåga att genom ekonomin styra beslut. Annars kommer förändringar till mänsklighetens långsiktiga väl och ve vara svåra att genomföra, företagen och bankerna som idag är så mäktiga kommer knappast ge upp sin makt frivilligt. Genom detta kommer man också hindra det transparenta och öppna samhället.

I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. We are no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.
Woodrow Wilson

Jag vet att jag kan orsaka mycket debatt, men det är dags att ta bladet ifrån munnen och säga min version av vad jag anser är rätt. Piratpartiet måste bli ett folkets frihetsparti, ideologierna som används som ammunition i debatterna måste tillhöra det förgångna, jag skiter i konservatism, socialism, liberalism, kommunism. Dessa är skapade som verktyg för att folk skall bråka med varandra och inte se vad som långsiktigt krävs för att vi skall överleva tillsammans och bygga en jord där vi är fria och lever i välstånd, överflöd och i harmoni med naturen och ett hållbart samhälle. Detta är möjligt!

Flattr this!